Over ons

 

Perspect IT bestaat uit Cor Baars en Joop Ringelberg. We hebben allebei een achtergrond in (Good Old Fashioned) Artificial Intelligence en samen hebben we meer dan zestig jaar ervaring in IT. We hebben onze kennis toegepast in grote projecten, voor grote tot zeer grote klanten. En we zijn langzamerhand, gedurende de jaren, tot het inzicht gekomen dat Niet Alles OK Is In De IT. Perspectives is onze bijdrage om de problemen die de huidige IT plagen, op te lossen.

Perspect IT is een Besloten Vennootschap, volledig in eigendom van ons beiden.

De stichting Onze Meent beheert de basissoftware van Perspectives, totdat die wordt gepubliceerd onder een Open Source licentie (we moeten nog besluiten welk type licentie). Deze basissoftware bestaat uit:

  • de gedistribueerde runtime (Perspectives Distributed Runtime: PDR)
  • twee packages voor Atom: één voor syntax-ondersteuning (kleuring enz.) en een language server client;
  • een language server voor de Perspectives Specification Language (de talige tegenhanger van de visuele ontwerpmethode, de Perspectives Diagram Language), die voorziet in syntactische en semantische controles en automatische aanvulling (autocompletion).

Onze Meent bouwt ook:

  • een aantal modellen voor gebruik in het dagelijkse leven in en om huis, voor burgers;
  • een repository voor deze modellen (derden kunnen hier óók modellen aan toevoegen).

Onze Meent exploiteert deze repository door abonnementshouders onbeperkt toegang te geven tot de beschikbare modellen, voor de vaste maandelijkse prijs van € 3,-. Deze abonnementsgelden, na aftrek van kosten voor de infrastructuur (software, modellen en de repository), worden verdeeld onder de auteurs van de modellen. Deze service heet InPlace.

Perspect IT heeft het exclusieve recht om deze basissoftware te gebruiken, totdat deze als Open Source wordt gepubliceerd (waarna uiteraard, per definitie, iedereen haar kan gebruiken). Ter compensatie van dit gebruiksrecht draagt Perspect IT bij aan de basissoftware. Daarnaast ontwikkelt Perspect IT de volgende software, die haar eigendom is en blijft:

  • de Vision Tool: een plugin voor Enterprise Architect, voor PDL;
  • de UML Tool, die uit Perspect modellen UML modellen genereert (nog te ontwikkelen);
  • de DBMS Schema Tool, die een (relationeel) databasemodel produceert uit een Perspectives model (nog te ontwikkelen);
  • een interface met Jira (nog te ontwikkelen).