Perspect IT Pitch

Overzicht…

Perspectives is een nieuwe methode om software te ontwerpen en genereren voor co-operatie tussen mensen op een peer-to-peer netwerk. Het is volledig schaalbaar, private by design en ecologisch verantwoord.

 

Sinds de jaren negentig heeft het client-server model het internet gedomineerd. In dezelfde periode bleek filesharing over peer-to-peer netwerken snel, betrouwbaar (onuitroeibaar!) en volledig schaalbaar te zijn. Maar software op P2P netwerken is altijd een randverschijnsel gebleven. De IT industrie heeft er nooit in geïnvesteerd.

dichterbij…

Perspect IT heeft juist op dat gebied sinds 2015 onderzoek verricht en op basis daarvan is Perspectives ontwikkeld. Het resultaat is

 • volledig schaalbaar (want Bring Your Own Device);
 • private by design (confidential): elke gebruiker beschikt automatisch alléén over gegevens die hij nodig heeft;
 • ecologisch verantwoord omdat datacentra overbodig zijn: de (toch al actieve!) devices van eindgebruikers dragen het hele proces;
 • willekeurig beschikbaar (available) te maken (door per gebruiker een trusted cluster te configureren);

Er is support in Enterprise Architect voor grafisch ontwerp, waarbij slechts vijf symbolen nodig zijn (Perspectives Diagram Language: PDL). De plugin genereert ogenblikkelijk prototype-schermen voor eindgebruikers zodat op dat niveau gevalideerd kan worden.

De analist kan ook een model beschrijven in de Perspectives Specification Language (PSL). Voor de ontwikkelomgevingen Atom en VsCode zijn plugins gemaakt om syntax en semantiek te controleren en automatisch slimme aanvulling te geven terwijl je typt. Een model draait direct op de Perspectives Runtime met standaard schermen en is volledig schaalbaar. Met behulp van de ontwikkelde React bibliotheek kunnen schermen op maat gemaakt worden.

Perspectives overbrugt de kloof tussen business en IT omdat de methode slechts gebruik maakt van vier begrippen die elk kind sinds zijn vierde jaar beheerst: rol, context, actie en eigenschap. Perspectives put uit de bron van psycho-sociale kennis die elk mens nodig heeft om in een sociale context te kunnen functioneren.

Perspect IT is de enige rechthebbende op de B2B markt totdat de software onder een Open Source licentie beschikbaar wordt gemaakt. Het bedrijf steunt zakelijk op drie pijlers.

 • Consultancy door bouw van maquettes. Een maquette is een executeerbaar model in Enterprise Architect. Zakelijk kan dit uren maal tarief zijn, of fixed price. Tarieven en prijzen worden bepaald door twee factoren: aan de plus-zijde door het monopolie dat Perspect IT heeft, aan de min-zijde door de nieuwheid van deze methode.
 • Onderwijs (al dan niet in-company) voor analisten, modelleurs en schermprogrammeurs.
 • Strategische samenwerking met één of meer grote IT partners, waarbij exclusiviteit verhandelbaar is. 
Geland!

Exclusieve toegang tot de nieuwe technologie van Perspectives kan van groot strategisch belang zijn voor bestaande IT partijen. De tijd is rijp voor een ander model op internet. De magie van de grote bedrijven uit Silicon Valley heeft plaatsgemaakt voor hetzelfde wantrouwen jegens Big Tech dat Big Finance en Big Pharma ten deel is gevallen. Het publiek ziet bedrijven die stuitend rijk worden, terwijl ze belasting ontwijken, de burger in al zijn gedrag bespioneren en de met Big Data getrokken conclusies over de hele wereld tegen opbod verkopen. Inmiddels wordt duidelijk dat de stoere bedrijven van het disruptive business model van Silicon Valley, de boel hier bij ons komen verstoren! Jongeren verlieten massaal Facebook, WhatsApp krijgt kritiek en de schrijnende armoede en afhankelijkheid waarin Amazon koeriers leven wordt uitgebreid op de televisie in beeld gebracht.

Maar tot voor kort gold: There Is No Alternative (TINA). Blockchain bracht hoop, maar geen oplossing. Ecologisch een ramp (Bitcoin mining verbruikt evenveel elektriciteit als sommige nationale economieën), en technisch nauwelijks meer dan database decentralisatie en sharding met een cryptografisch sausje.

Inmiddels ontstaan startups die – vooral weer in de VS – financiering krijgen en werken aan alternatieven. Lees bijvoorbeeld Decentralisation: the next big step for the world wide web in The Guardian. Origin levert een protocol voor een gedecentraliseerde markt en haalde $38 miljoen op. Perspect IT ligt nu jaren voor.

Waarom zou een bedrijf kiezen voor gedistribueerde IT support voor zijn business? 

 • Een organisatie die rechtstreeks heeft te maken met consumenten of burgers, kan laten zien dat het meehelpt grote maatschappelijke problemen aan te pakken (goodwill).
 • Het levert een besparing in hardware infrastructuur op (bring your own device). Bedrijven outsourcden massaal hun klantcontacten met portals en webwinkels; dat kan gevolgd worden door outsourcen van de benodigde infrastructuur.
 • Door aan te sluiten op een bestaande gedistribueerde infrastructuur (zie InPlace hieronder) biedt het bedrijf zijn klanten single sign-on++.
  • In plaats van opnieuw gegevens over zichzelf te moeten invoeren, deelt de klant reeds vastgelegde gegevens automatisch door de rol te nemen die het bedrijf hem aanbiedt.
  • Een klant zal dit beleven als superieure dienstverlening.
  • Aan de bedrijfskant is dit een besparing van werk en onderhoud.
  • Bovendien is de actualiteit en kwaliteit van de klantgegevens veel beter geborgd.
  • En uiteraard de privacy.

Een bedrijf kan dus prima drijfveren hebben om te wensen dat een deel van zijn software op een gedistribueerde infrastructuur draait. Dit geldt niet voor bedrijven die hun business model gebaseerd hebben op de monopoliepositie die het client-server model biedt. Maar een bedrijf met een bona fide dienst die waarde toevoegt, is niet afhankelijk van een client-server architectuur. Kort samengevat: alleen als bezit van klantgegevens essentieel is, kan een bedrijf niet van client-server af

Klik om naar InPlace te gaan.

InPlace is de Perspectives Runtime met een prettige user interface, in combinatie met een repository voor modellen voor gebruik in huis en in het openbare leven, door burgers. Gebruikers abonneren zich en tegen betaling van € 3,- per maand hebben zij onbeperkt toegang tot deze repository. Community leden kunnen ook modellen bijdragen bij aan de repository en ontvangen daarvoor een deel van de abonnementsgelden. Hierdoor ontstaat een peer-to-peer netwerk waar organisaties op kunnen aansluiten.