A Perspectives Project

At the moment we just have Perspectives Projects in the Netherlands. This is the reason why the following text is in Dutch only. We will soon provide resources for partners and organisations to be able to conduct Perspectives Projects and use the Perspectives Software elsewhere. If you are interested please mail us at info@perspect.it

Perspect IT voert Perspectives projecten uit in Nederland. Een Perspectives project kan verschillende doelen hebben al naar gelang uw situatie en vraag. Zo kunnen we de perspectieven op uw organisatie modelleren, bijvoorbeeld in het geval u uw organisatie wilt herpositioneren in de markt.

Perspectives is verder bij uitstek geschikt om het perspectief van verschillende partijen in een keten uit te werken. We doen dit door het centrale, gedeelde concept in de keten als focus te kiezen en te bepalen welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende partijen ten aanzien van dit concept hebben. Door de informatie die voor deze taken en verantwoordelijkheden nodig is om te zetten in een prototype, ontstaat direct een concreet beeld voor elke stakeholder.  Deze beelden kunnen onmiddellijk worden beoordeeld en bediscussieerd.

 

 

"We hebben met Perspectives in vier weken een nieuw business concept uitgewerkt. Ik begreep de methode onmiddellijk en was verbaasd over de snelheid waarmee we tot een prototype kwamen. Het heeft me erg geholpen mijn ideeën te concretiseren"

Paddy Noé, directeur Dolphin Solutions

 

De focus kan ook een centraal concept zijn bînnen uw organisatie, bijvoorbeeld een product of dienst of een secundaire bedrijfsfunctie zoals CRM of HRM. Ook in dat geval werken we de perspectieven van de betrokken rollen uit en concretiseren we de benodigde informatievoorziening in de vorm van een prototype voor elke betrokkene.

Perspectives project duurt enkele weken en omvat in de regel een viertal workshops van een halve dag:

  • Workshop 1: Bepaal de centrale context van de organisatie of keten en de relevante rollen (stakeholders) met hun doelen
  • Workshop 2: Bepaal de Acties van de relevante rollen op basis van hun doelen
  • Workshop 3; Vertaal de Acties naar elementaire informatieacties en voeg gegevens toe
  • Workshop 4: Beoordeel en bediscussieer de resulterende prototypes voor de rollen (stakeholders) en evalueer  de verschillende scenarios

Het resultaat van deze workshops bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Voor iedere stakeholder (rol) een prototype van de relevante user stories
  • De verschillende samenwerkingsscenario's
  • Een document waarin alle details van het model zijn opgenomen

In het geval dat er sprake is van een te ontwikkelen systeem dient dit resultaat als een concrete specificatie en kan eenvoudig worden omgezet naar bijvoorbeeld Epics in User Stories in een Agile voortbrengingsproces.

Geinteresseerd? Download dan deze brochure voor meer details